Genesis Universe-Gamefi 链游赛道招聘-区块链招聘网

Genesis Universe-Gamefi 链游赛道招聘

Gamefi 链游赛道  需求1各Onsite 市场经理 岗位要求 1.熟悉交易所上币全套流程; 2.有国内外媒体资源; 3.熟悉海外社区资源以及社群维护工具以及技巧; 简历投递: https://t.me/allenge1...